Cirurgia Bucal

Cirugía Bucal

Realitzem qualsevol intervenció quirúrgica de cirurgia bucal. Disposem d’equipament preparat tant per a les cirurgies bucals més comunes com per a aquelles de menys usuals.

Apicectomia

Apicectomia – Descripció

Consisteix en l’extirpació de l’àpice (punta) d’una arrel de dent infectada i els teixits adjacents afectats. La infecció sol produir-se per una càries molt profunda. Es realitza només si fallen d’altres tractaments com l’endodòncia (veure serveis – odontologia conservadora). També ha de realitzar-se en cas de dents amb falsos conductes o amb conductes fracturats.

Apicectomia – Cirurgia bucal

El procés de cirurgia bucal comença amb l’obertura de la zona de la geniva aprop de l’arrel infectada. Un cop es pot accedir a l’arrel dental se n’extirpen la punta i els teixits afectats. Finalment se segella amb farcit ossi i s’hi apliquen punts de sustura per a tancar la ferida.

Extracció del queixal del seny
Extracció del queixal del seny – Descripció

La cirurgia bucal per a l’extracció del queixal del seny o queixal cordal solia realitzar-se com a mitjà preventiu, per tractrar d’evitar problemes al futur. Avui dia els queixals del seny s’extreuen només si és necessari, per diversos motius.

En primer lloc una cirurgia bucal no deixa de ser una intervenció quirúrgica, amb el risc que això comporta per al pacient. A més, els queixals del seny són a la part posterior de l’òs molar, un lloc complexe. D’una banda és un punt difícil d’intervenir, i a més hi ha possibilitats de lesions neurològiques.

Extracció del queixal del seny – Cirurgia bucal

La clínica dental del Dr. Pere Cadafalch (Dentista Mataró) recomana l’extracció del queixal del seny que presenti problemes en els següents casos:

  • Extraure el queixal del seny quan proliferin infeccions de forma continuada.
  • Extracció dels queixals del seny quan facin mal al sortir.
  • Extreure el queixal del seny quan surti en mala posició, sobretot si pot causar dany al segon molar.
  • Extreure el queixal del seny quan hi hagi presència de quist o quists.
  • Extracció dels queixals del seny quan interfereixin en la col·locació d’un implant, pròtesi o ortodòncia.
Dents incloses

Dents incloses– Descripció

Les dents incloses o retingudes són aquelles que, si bé han arribat a formar-se, no han pogut arribar a sortir de l’òs maxilar. Són dents, per tant, que han quedat “empresonades”, retingudes.

Tot i que les dents incloses poden ocórrer a qualsevol peça dental el més habitual és que tingui lloc als cordals (queixals den seny) i als canins. Això és degut a que són les últimes dents en emergir de la boca.

Les dents incloses poden provocar greus problemes I complicacions a la boca. Es poden produir danys a l’estructura anatòmica, infeccions i/o alteracions dentals. També poden tenir lloc l’aparició de quists o tumors, així com la reabsorció de l’arrel de la dent.

Dents incloses – Cirurgía bucal

Amb les dents retingudes se sol procedir de dos formes diferents, a nivell de cirurgia bucal. En el cas dels cordals o queixals del seny se sol procedir a l’extracció de la dent retinguda. En el cas dels canins o d’altres dents que tinguin una clara funció estètica es procedeix a la recol·locació de la dent inclosa en el lloc de la filera dental que hauria d’haver ocupat.

La cirurgia bucal d’extracció dels queixals del seny és una operació que no sol durar més de mitja hora. L’exodòncia es realitza amb anestèsia local, i no sol presentar complicacions.

La recol·locació de la dent inclosa, en el cas dels ullals, sol ser una operació de cirurgia bucal amb intervenció d’ortodòncia. El pacient haurà de dur brackets per a la correcta recol·locació i fixació de la dent intervinguda.

Altres procediments

A la clínica dental del Dr. Pere Cadafalch (Dentista Mataró) també realitzem d’altres processos de cirurgia bucal. Tractem de patologies com:

  • Quists intraossis
  • Lesions quístiques
  • Lesions d’òs i de mucosa

En tots els casos es realitza un diagnòstic de la patologia a tractar i s’informa al pacient del tractament més adequat en cada cas.

Contacti amb nosaltres

Esta entrada también está disponible en: Spanish

Phone: 93 796 08 64
Fax: dentistamataro@gmail.com
Carrer de la Riera, 22
España, 08301 Mataró, Barcelona