Dr. Javier Olías

Dr. Javier Olías

Dr. Javier Olías

Biografia

Nº Col·legiat: 4895

Llicenciat en Odontologia per la Universitat Complutense de Madrid.

Tretze anys d’experiència com a cirurgià i en l’abordatge integral del pacient.

Email Javier: dentistamataro@gmail.com
Telèfon: 93 796 08 64

Publicacions  títols

Títols
  • Llicenciat en ODONTOLOGIA per la Universitat Complutense de Madrid (2006) – Director d’instal·lacions de Raigs X amb l’objectiu de diagnòstic mèdic dental.
  • Titulat en Ressuscitació Cardiopulmonar bàsica en adults i nens per la Universitat Complutense de Madrid.
  • Diplomat en Implantologia Clínica acreditat per la Universitat Complutense de Madrid (2007).
  • Diplomat en Cirurgia Bucal per la Universitat Internacional de Catalunya (2009).
  • Diploma en Estètica Dental per la Universitat de Göteborg Suècia (2017).
Publicacions
  • Factors de risc associats a traumatismes orofacials en nens.” – Premi Gomis a la millor comunicació al III. Congrés Europeu d’Investigació en Pregrau de Ciències de la Salut.
  • Freqüència i distribució de traumatismes dentals en nens de la C.A M.” Jornades complutenses.

Habilitats

Implants
0
Cirurgia Bucal
0
Odontologia infantil
0
Estètica dental
0

Cursos i pràctiques

  • Curs Monogràfic Elevació Si Maxil·lar i Reconstrucció Òssia Ambulatòria, Pamplona (2007).
  • Curs de formació en Resolució de complicacions en Expansió i Elevació de si – Autor de Tesina de Grau: “Traumatismes dentals” (2019).
  • Residència Clínica “All on Four” Institut Maló (Portugal).

Què diuen els nostres pacients

xxxxxxxx

Esta entrada también está disponible en: Spanish